Кадър от работните срещи с ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж. -икон. Даниела Тодорова с г-н Валери Димитров, изпълнителен директор на „Вагонен завод – Интерком“. Присъстваха още деканът на факултет ТСТТ проф. д-р инж. Кръстанов, както и преподаватели от катедра „Транспортна техника“: доц. д-р инж. Стоянов, ръководител катедра „Транспортна техника”, доц. д-р инж. Евтимова, заместник-ръководител и гл. ас. д-р инж. Николов.

Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество, посещение на студенти в базата на завода, провеждане на производствена практика.