Знаете ли, че вагонният завод в Дряново е първият в България? Доста вероятно, защото този факт се споменава и в учебниците по история.
Създаден през 1921 г. като частна коларо-железарска работилница от Колю Коларя, Никола Пенчев и Никола Иванов, в началото в нея се изработвали само каруци, земеделски сечива и дребни селскостопански машини. Но през 1924 г. Дирекцията на железниците възложила на фабриката ремонта на товарните вагони и от тогава това се превърнало в основната ѝ дейност, а името ѝ било вдъхващото сигурност „Здравина“.
Може да хвърлите един поглед в музея на Завода благодарение на Дестинация Дряново: