”Вагонен завод — Интерком“ АД гр. Дряново е завод с 99 годишна история, който от 27.12.2001 година е със статут на частна собственост. Започнал от коларска работилница за да стигне до водещ производител на пътнически железопътни вагони в България и най- голям центьр за ремонт и рециклиране на пътнически и товарни вагони на Балканите.

На своите клиенти от страната и чужбина ”Вагонен завод—Интерком” АД гр. Дряново предлага ремонт, преустройство и рециклиране на пътнически вагони, ремонт на товарни вагони, изработване на специални вагони с различни предназначения на базата на съществуващи вагони по задание на клиента.

В завода се извършва капитален и среден ремонт на всички произведени в България и доставени от други страни пътнически и товарни вагони със специално предназначение. Произведени и модернизирани са над 3000 вагони от които 308 пътнически вагона серия 2974 с дискова спирачка, 2233 покрити товарни вагона тип / Gabs/ серия 181, 12 406 броя транспортни контейнери, и заводски ремонт на товарни вагони серия 393 и 391. Извършено е рециклиране на 59 бр. пътнически вагони тип Аmр, Вmр и Bph на базата на спални и първокласни вагони. Разработени са и внедрени съвременни технологии за монтаж на всички възли и детайли по вагоните, изработката на нови или възстановяването на износени и повредени резервни части.

”Вагонен завод – Интерком“ АД гр. Дряново е свързан с националната ж.п. мрежа на България със собствен индустриален железопътен клон и разполага с добре оборудвани специализирани халета за производство, ремонт и рециклиране на пътнически вагони. Разработена е и утвърдена конструктивна и технологична документация, технология и техническа съоръженосг, съответстващи на правилниците и инструкциите на UIC.

През август 2010 година Системата за управление на качеството на „Вагонен завод — Интерком“ АД е одитирана и регистрирана от lntertek Celtiflcation GmbH за съответствие с изискванията на ISO 90012008. През юли 2013г.и май 2017г. СУК е ресертифицирана.

Машините и съоръженията, с които разполага завода дават възможност за извършване нa следните дейности:

 • Разкройка и огъване на сложни метални конструкци в голямо разкройвачно отделение. Това позволява изработване и подмяна на повредени части и цели полета от страниците, покриви, челните стени, под, обшивки вътрешни стени, рами, носещи греди, с детайли от спирачните системи и други;
 • Щанцване, щамповане и изрязване на детайли с различна степен на сложност, благодарение на разнообразна пресова техника и уникален набор от щанци и матрици, разработвани за производството на носещи конструкции на няколко серии пътнически вагони;
 • Стругови, фрезови и други механични обработки на детайли и възли в добре оборудван Механо – подготвителен цех. Цехът разполага с машини позволяващи обработка на едро – габаритни детайли, което е особено важно при ремонта, модернизацията и рециклирането на носещи конструкции – талиги, люлкови греди, рами, кош на вагона, покрив и други;
 • Заваряване и наваряване на черни и цветни метали в защитна среда от СО2 и аргон, което позволява осъществяването на технологии за выстановяване на детайли по талигата, спирачното движение и теглично – отбивачни съоръжения; Копирно и плазмено рязане;
 • Тапицерски и шивашки операции;
 • Водонепроницаеми подови покрития;
 • Ремонт и ревизия на спирачни апарати със снемане на диаграми, ремонт на спирачни цилиндър – регулатори в специално оборудвано спирачно отделение; Ремонт на всички видове талиги в талижно отделение, разполагащо със стенд за разглобяване и сглобяване на талигата под пробен товар, стенд за оразмеряване на пружини, бандажен струг с модернизирано управление, пълно освидетелстване на колооси със сьответните документи: Образец N25 и и сертификат за годност;
 • Измерване на статично натоварване на релсите от колелата на вагоните / локомотивите/ на стенд със специализиран софтуер за отчитаве и документиране на резултатите:
 • Ревизия и ремонт на ролкови лагери, контрол с всички измерителни уреди и индукционна техника за демонтаж и монтаж на вътрешните лагерни втулки; Ревизия, ремонт и монтаж на електрически системи и инсталации. Контрол върху стендове и изпитателни станции за цялостно изпитване на ел. инсталации и главно ел. табло;
 • Дробеструене на малки и големи изделия в специализирани камери, възможности за пълна обработка на вагони и локомотиви при спазване на всички норми по отношение на екологията и охраната на труда;
 • Боядисване и изпичане на лакобояджийските покрития в специализирана бояджийска камера, която е на нивото на модерните европейски заводи;
 • Престьргване на функционните повърхонстни на спирачните дискове на колоосите, както и подмяната им с нови аксиално делими /двуделни/ спирачни дискове;
 • Ревизия, ремонт и контролни изпитания на теглично – отбивачни съоръжения, амортизатори, сайлент блокове и други;
 • Изпитване на ремонтираните вагони в оросителна инсталация за водна плътност и измерването им с вагонни везни;
 • Изработване на резервни части за талиги, спирачни системи, врати, прозорци, отоплителна и водни инсталации, освидетелстване на колооси, ревизия и ремонт на спирачни вентили и апарати, възстановяване на теглични  куки, възстановяване на прът тегличен, дърводелски заготовки и други, извън месечната производствена програма, по заявка.

Заводът е сертифициран от Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ за: поддръжка на пътнически вагони съгласно Наредба №59 за управление безопасностга в железопътния транспорт; поддръжка на товарни вагони съгласно Регламент (ЕС) 445/2011.

„Вагонен завод — Интерком“ АД гр. Дряново притежава необходимия технически и технологичен потенциал за извършване на всеки вид ремонт на вагони съгласно изискванията на Правилниците за ремонт и отчитайки желанията на своите клиенти.

Информация за обслужващи съоръжения на оператора, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177