CRRC и „Вагонен завод – Интерком“ – гр. Дряново

В периода 10-13 април 2018-та година България посреща официална китайска делегация от „CRRC“ – водеща световна компания от индустрията, която да се запознае със ситуацията и възможностите за инвестиции в Европа и България.

Посещението започна с официално посрещанев офиса в гр. София, включващо запознаване с Великденските традиции, съвпадащи времево със визитата, след което продължихме с формиране на работни групи по теми и приоритети.

На 11-ти и 12-ти април делегацията е на посещение във Вагонния завод в Дряново, където ще направи оглед и запознаване с възможностите за разполагане, съобразно инфраструктурата на Завода, на отделните площадки за работа, с цел изпълнение на инвестиционните проектни намерения.