„Вагонен завод -Интерком“ АД – гр. Дряново възстанови основната си производствената дейност в началото на 2016-та година. Заводът подписа договор за ремонт на железопътни вагони, собственост на Иранската железница, за следващите пет години. А това налага сериозно обновление на производственото оборудване и увеличение на наетия персонал.  Вече са уредени и проблемите с по-големите кредитори на завода и имуществото му е спасено от разпродажба.