Профил на купувача

 

 В ЗОП е залегнало изискване за придаване на публичност на определени документи чрез достъпен в интернет “Профил на купувача”.

В този раздел на сайта ще намерите публично изискуемата информация за обществените поръчки възлагани от „Вагонен завод – Интреком“ АД. 

В този раздел ще намерите информация за обществените поръчки, проведени след 01.09.2020 г.