С решение на Съвета на Директорите през 2018г. екипа стартира разработването на проект„Сокол“.
Същата година съвместно с екипи от Украйна и Германия беше презентиран пред „БДЖ Пътнически превози“ и „Холдинг БДЖ“ купеен вариант на Б – 84.
Серия Б – 84 е разработена в началото на 80- те години от института на БДЖ, през 1984 г. стартира производството на серията в завод „Андрей Жданов“ – гр. Дряново.
Произведени са общо 307 вагона, всички произведени във Вагонен завод „Андрей Жданов“ гр. Дряново, а е работено по 316 единици. Тези вагони и  към момента са основна част от превозния парк на ‚БДЖ Пътнически превози“.
Съвместно с нашите международни партньори успяхме в края на 2019г. да презентираме безкупеен вариянт на „БДЖ Пътнически превози“.
От многобройните срещи с представители на „БДЖ Пътнически превози“ респективно  с вагончиците достигнахме до последната версия на нашата идея.
„Сокол, както наричаме проекта е комплексно предложение, което е съобразено с всички съвременни изисквсния на пътниците и БДЖ. В проекта влизат вагони II класа, вагони I класа и специализирани вагони за превоз на пътници с увреждания, както и бюфет , за да се запълни комфорта на пътуващите при по – дълги дестинации.
До подписването на договора „Сокол“ завода реализира много други ангажименти, за да отговори на нарастналите потребности.  На първо място изграждането на нови технологичен и конструкторски екип. В него влизат доайени на вагоностроенето в България и млади специалисти. В момента по проекта работят близо 17 инженер – конструктори и технолози, които съвместно с екипите на партньорите ни от Украйна и Германия успяха да постигнат резултати, които да отговарят на изискванията.
Наши партньори са:
–  MDC е водеща компания в изграждането на вътрешния дизайн на вагони, локомотиви и трамваи и работи на територията на почти целия Европейски съюз.
–  IBT е компания специализирана в подготовката на  нови проекти и документации, базирана на територията на Германия.
– DITRA – Представител на „Солидуъркс“ – България
– KNOR BREMZE – Австрия
– IFE – Австрия
– GENERAL ELECTRIC
В чест на 100 годишния юбилей на Вагонен завод  – Дряново предложихме реализирането на проекта „Сокол“ да стартира през 2020година. Имайки предвид, че на наша територитория е изградена серията Б – 84, това е огромно преимущество.
Към момента е разработена и се изгражда изцяло модернизацията на талигата на вагона
– вагона ще бъде напълно климатизиран с 2 агрегата;
– модерни седалки за I и II класа;
– спирачна система 2021г. на KNOR – BREMZE;
– модерни електрически врати IFE;
– модерен вътрешен интериор;
– видеонаблюдение;
– аудио и видео уредба
– информационна система;
– вакумни тоалетни;
– тоалетни за хора с увреждания;
– автоматични рампи за хора с увреждания;
– нова изцяло електрическа система
– ЛЕД осветление.
БДЖ ще получи пълна модерна документация на всички възли и агрегати.
За всички възли и агрегати има изготвени документи за експлоатация и съответната застраховка за необходимите периоди.
Заводазакупи от представителството на „Солидуъркс“ в България всички необходими лицензи за софтуер.
Смятаме, че вагоните ще отговарят на всички съвременни изисквания. Закупихме най – модерния скенер за 3D сканиране модел 2020г. Оборудвани са достатъчно работни станции на конструкторите. Изградена е обща система за работа с външните партньори в „Солидуъркс“
За обучението на персонала и в последствие на представителите на БДЖ се изгради нов модерен учебен център, оборудван със съответната съвременна техника.
Закупени са много уреди за проверка ( лазери и други) в помощ на конструкторите за близо 1 милион лева. Екипа натрупа достатъчно нов опит с реализирането на  3 договора с БДЖ. Направени са над 100 капитални и средни ремонта,  завършен е договор за рециклиране на вагони – най – модерните в БДЖ Пътнически превози.
За световното изложение 2020г. „Инотранс“ закупихме щанд, но поради пандемията беше отложено 3 пъти, ще се проведе м.09 2022г. Освен щанда, на който ще презентираме вагоните сме закупили място на релсовия път, където ще бъде показан „Сокол“ – български вагон.
Още през 90-те години БДЖ изработва няколко вагона 0 серия с цел да покаже, че в България може да има вагоностроене. Ние продължаваме и ще реализираме тази идея.
Вагона се изгражда изцяло с материали, съобразени с екологичните изисквания . Самия вагон ще се изработва с енергия , придобита от алтернативни източници ( ще бъде със зелен щемпел за производство).
Изгражда се нопво хале 2800 м² само за „Сокол“ с нови модерни работилници.
Строи се ново хале 1800 м ² за ремонт на талиги на новите вагони.
В очакване сме да пристигнат и нови CNC за подкрепа на производството.
Назначаването на нови млади хора с образование ни кара все повече да вярваме в силата и капацитета си. Нямаме съмнение, че екипа ще реализира този проект.
И не на последно място тук работят вече над 250 човека, българи и хранят повече от 200 семейства. Продължаваме да наемаме още нови работници.
Цената на вагоните е значително по – ниска от предлаганите на пазара.
Срока за изпълнение е с пъти по – кратък от предложенията на други компании.
Всички детайли са съгласувани и техническото задание е по необходимостите на БДЖ.
С новите вагони БДЖ може да отговори на пазара срещу свободата, която дава IV ЖП пакет за външните компании превозвачи.
Към проекта са включени и много други Български компании, които съпътстват изграждането на „Сокол“.
Ще се радваме на всеки, който реши да посети завода ни и да се увери, че написаното по – горе е реално.