Днес, 10.06.2020 г. беше проведен изпит на заварчиците, във връзка със сертификация съгласно изискванията на EN15085-2, CL2. Изпитът беше проведен от ВБГ Серт“ ООД. Съответният стандарт обхваща заваряването на метални материали в железопътните превозни средства и техните части. В зависимост от условията на, тази серия от стандарти определя сертификационните и качествени характеристики на заваряващия производител за извършване на ремонтните работи. В допълнение, той осигурява фундаментална връзка между характеристиките на изпълнение, определени по време на проектирането, и демонстрира необходимото качество с подходящи качествени заварки и проверка по време на производството.

Ние от „Вагонен завод – Интерком“ АД желаем в процеса на работа и обслужване на нашите клиенти да поддържаме изключително ниво на качество. Това е водещ мотив в системното полагане на усилия за усъвършенстване уменията на персонала. Именно за това са насочени ежедневните ни усилия да гарантираме, че ремонтните работи по вагоните, които се извършват са с високо ниво. Поради това и изразходваме необходимите финансови ресурси и изпитваме способностите на нашите работници редовно.