„Вагонен завод – Интерком“ АД спечели обществена поръчка „Модернизация на 15 броя пътнически вагони В 84 (серия 1974 и 2974) за междурелсие 1435 мм, за „БДЖ-Пътнически превози” EООД.

На 22.04.2021 беше подписан договора между „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и „Вагонен завод-Интерком“ АД за извършването на модернизация на 15 броя пътнически вагони серия B 84 за междурелсие 1435 за срок от 24 месеца.

Договора е от изключителна важност както за развитието на предприятието, така и в икономически аспект за цялата страна. Чрез договора ще бъдат осигурени нови работни места, като изпълнението ще предостави възможност да бъдат надградени експертизата и потенциала на „Вагонен-звод Интерком“ АД и то да бъде едно по-конкурентно предприятие на Европейския пазар. Ще бъдат прилагани най-новите политики в сектора от плана на Европейската комисия за Зеления пакет и намаляването на вредните емисии.